شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران-خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
   • پست الکترونیک:
  • آقای ارژنگمدیریت
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۴۱۱۱فکس:
  • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹


  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  تهران-خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78