شماره های تماس

میز پینگ پنگ و میز فوتبال دستی و میز شطرنج صنایع تولیدی ورزشی عابدینی
برنز

میز پینگ پنگ و میز فوتبال دستی و میز شطرنج صنایع تولیدی ورزشی عابدینی

ما برآنیم:
به بهترین فکر کنیم
برای بهترین هاکارکنیم
و فقط بهترین ها رابسازیم
شرکت تولیدی عابدینی افتخار دارد با بیش از سه دهه فعالیت در زمینه ساخت انواع میز های پینگ پنگ و فوتبالدستی در خدمت جامعه ورزشی کشور بوده و با ارائه طرح های نوین گوی سبقت را از شرکت های خارجی ربوده و تکنیک و تنوع را در خدمت صنعت در آورده است.


دریافت فایل

ادامه...

دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۴۴۵۶۴۷۶۸ ۰۲۶
  • ۴۴۵۶۴۲۲۱ ۰۲۶
  • ۴۴۵۶۴۲۲۰ ۰۲۶

شماره های همراه
  • ۹۱۲۲۶۴۱۶۸۹ ۰۰۹۸
  • ۹۳۷۱۹۱۷۸۲۰ ۰۰۹۸
  • ۹۳۹۶۶۴۱۶۸۹ ۰۰۹۸
  • ۹۱۹۹۶۶۱۶۸۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۴۴۵۶۴۷۶۸ ۰۲۶
  • ۴۴۵۶۴۲۱۲ ۰۲۶

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
کرج،
حصارک، جاده قزل حصار، شهر چهارباغ، انتهای خیابان دستغیب، جنب گلخانه پامچال، سوله اول