شماره های تماس

موسسه شیمیایی پیام pcco
دایموند
تعداد محصولات غرفه: 280
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۹/۶

موسسه شیمیایی پیام pcco

بازرگانی شیمیایی پیام یکی از تهیه و توزیع کنند گان مواد اولیه شیمیائی صنعتی و شیمیایی آزمایشگاهی و از وارد کنند گان عمده مواد شیمیایی درطول حدود 35 سال سابقه دراین صنف می باشد.


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۳۳۱۱۸۳۵۳ ۰۲۱
  • ۳۳۱۱۳۴۵۶ ۰۲۱
  • آقای مطلق ۱۹۸۲۸۱۶ ۰۹۱۲
  • آقای اکبری ۱۷۹۸۰۹۴ ۰۹۱۲

  شماره های همراه
  • آقای مطلق ۹۱۲۱۹۸۲۸۱۶ ۰۰۹۸
  • آقای اکبری ۹۱۲۱۷۹۸۰۹۴ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۳۳۹۲۰۳۳۹ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، پلاک 57