پمپ کفکش سه فاز بهاران نوین 33995301

پمپ کفکش سه فاز گروه صنعتی تولید کننده کفکش و لجن کش و الکتروموتور