شماره های تماس

بنیاد خیریه توحید
برنز

بنیاد خیریه توحید

با توجه به افزایش روز افـزون تورم اقتصادی بیکـاری و آسیب های اجتماعی و کاهش در آمد ها ، پایین آمدن قدرت خرید طبقات کم درآمد و آسیب پذیر و در نهایت روی آوردن به شغل های کاذب وموقت، وجود موانع قانونی و محدودیت در سازمان های حمایتی دولتی برای حمایت همه جانبه و مناسب از خانواده های نیازمند واقعی و عدم حضور « پـدر» در خانواده های فاقد سرپرست موجب گردید تا :

بنیـاد خیریّـه توحیـد ، بعنـوان سازمـان غیردولـتی ( مردم نهـاد) غیر سیـاسی غیر انتفاعی ، خودجوش و عـام المنفعه با بهـره گیـری از توان بالای خِرد جمعی ومشـارکت عمومی وبا اهتمام جمعی از خیـر اندیشان ونیکوکـاران در شهریـور سال 1364 بمنظور حمـایت و رسیدگـی به امور معیشتـی ، رفاهی ، درمـانی ، تحصیلی و آموزشـی و مهارت آموزی خانواده های ایتـام و زنان بدون سرپرست و معلولین در جوار بارگاه ملکـوتی حضـرت عبدالعظیــم الحسنـی (ع) ( شهرری ) تأسیس و در مـورخه 1371/03/25 تحت شمـاره 6923 به ثبت رسیده و دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیصـلاح می باشد.


از اهداف راهبردی این سازمان فراهم سازی شرایط و امکانات برابر در کسب مهارت های زندگی و اشتغال ثابت برای جامعه هدف و خدمات گیرندگان می باشد .


ملتمس دعا

رضا اندربای – مؤسس


دریافت فایل

  ادامه...
  محصولات جدید بنیاد خیریه توحید
  محصولات پر بازدید بنیاد خیریه توحید

  بنیاد خیریّه توحید
  شماره های تماس
  • ۵۵۹۳۲۹۹۰-۱ ۰۲۱
  • ۵۵۹۲۳۰۰۱ ۰۲۱


  شماره های فکس
  • ۵۵۹۳۰۳۰۳ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  ری،
  شهرری-میدان فرمانداری (شهدای شاملو) – کوچه شهید ضمیری – کوچه برادران یکم – پلاک 16