شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه بازرگانی تکنو کنترل (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • بازرگانی تکنو کنترل
  • آدرس:
  • تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰
  • تلفن:
  • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
 • عرفان حکیم زادهمدیر فروش
 • تلفن: فکس: ۰۲۱ ۷۷۶۰۳۵۱۸
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶


بازرگانی تکنو کنترل
شماره های تماس
 • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰
 • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۰۲۱
 • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱
 • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
 • ۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455