شماره های تماس
تماس با ما

تلفن

  • -۰-۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶
  • ۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۱۳۶۲
  • ۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۳۵۱۸
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۷۴۹۴۰


فکس

  • -۰۲۱-۷۷۶۰۳۵۱۸


پست الکترونیک

دفتر مرکزی

تهران،
تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455


بازرگانی تکنو کنترل
شماره های تماس
 • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰
 • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۰۲۱
 • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱
 • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
 • ۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455