شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه 4 - شماره 498

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۵۶۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه ۴ - شماره ۴۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۳۹۱۸۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
 • امیر حکیم زادهمدیر عامل
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۶۷۴۸فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۸۷۲۱
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱
 • تلفن: فکس:
 • موبایل:


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۵۶۷۴۸ ۰۲۱
 • ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰
 • آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه ۴ - شماره ۴۹۸ ۰

شماره های همراه
 • ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۳۹۱۸۷۲۱ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه 4 - شماره 498