روتاری جوینت پمپ ریزان
شماره های تماس

روتاری جوینت پمپ ریزان

شرکت تولیدی پمپ ریزان فعالیت خود را در زمینه تولید پمپ از سال 1365 با هدف خودکفایی آغاز نمود.
تنوع و کیفیت محصولات پمپ ریزان با تلاش بی وقفه کارشناسان و مهندسین این شرکت آنچنان چشمگیر بوده است که محصولات تولیدی شامل انواع پمپ های صنعتی ویژه و بیش از 50 مدل روتاری جوینت ، طی 10 سال از 2 رقم به 50 رقم افزایش یافت و در سال 1375 با توجه به نیاز صنایع سنگین به عنوان اولین تولید کننده روتاری جوینت در ایران کار خود را توسعه داد.


دریافت فایل

ادامه...


دفتر مرکزی
،