شماره های تماس

روتاری جوینت پمپ ریزان

شرکت تولیدی پمپ ریزان فعالیت خود را در زمینه تولید پمپ از سال 1365 با هدف خودکفایی آغاز نمود.
تنوع و کیفیت محصولات پمپ ریزان با تلاش بی وقفه کارشناسان و مهندسین این شرکت آنچنان چشمگیر بوده است که محصولات تولیدی شامل انواع پمپ های صنعتی ویژه و بیش از 50 مدل روتاری جوینت ، طی 10 سال از 2 رقم به 50 رقم افزایش یافت و در سال 1375 با توجه به نیاز صنایع سنگین به عنوان اولین تولید کننده روتاری جوینت در ایران کار خود را توسعه داد.


دریافت فایل

ادامه...


دفتر مرکزی
،