شرکت بهار صنعت
شماره های تماس

دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۳۶۶۱۹۸۴۵ ۰۲۱
  • ۳۳۵۳۲۴۷۰ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۴۳۸۷۳۹۳ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۳۶۶۱۶۹۷۵ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی ، طبقه سوم ، واحد 309