شماره های تماس

قالب دایکاست قالب سازی دانا

اتحادیه صنف ماشین سازی و فلز تراش تهران
کد شناسنامه صنفی :0384242751
شماره پروانه :5645
تاریخ صدور :1393/7/15
تاریخ انقضا :1398/7/15
شماره واحد صنفی :9828


اتحادیه
صنف ماشین سازی و فلز تراش تهرانکد شناسنامه صنفی
:0384242751شماره پروانه :5645تاریخ صدور
:1393/7/15تاریخ انقضا
:1398/7/15شماره واحد صنفی
:9828دفتر نمایندگی
شماره های تماس
  • ۷۶۲۶۴۸۷۴ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۹۶۳۰۴۱۳۳ ۰۰۹۸


ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
جاده آبعلی ، منطقه صنعتی کمرد ، خیابان آنتن مریخ ، خیابان تهران صنعت ، نبش نوین 4 ، پلاک 64