شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 47

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۴۰۳۳۰۴۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۴۰۳۳۰۴۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۴۰۳۳۰۴۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۴۰۳۳۰۴۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
  • الماس زمانی
  • تلفن: فکس:
  • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۹۴۶۴۴۲۳


  دفتر نمایندگی
  شماره های تماس
  • ۴۰۳۳۰۴۷۹ ۰۲۱
  • ۴۰۳۳۰۴۷۷ ۰۲۱
  • ۴۰۳۳۰۴۸۷ ۰۲۱
  • ۴۰۳۳۰۴۸۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۹۴۶۴۴۲۳ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۹۴۶۴۴۳۲ ۰۰۹۸
  • ۹۳۸۰۶۲۳۸۰۵ ۰۰۹۸
  • ۳۵۵۸۵۸۱۲۴ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  لاله زار جنوبی ، کوچه اتحادیه ، طبقه اول ، پلاک 47