شماره های تماس

شرکت کابل صنعت
برنز
تعداد محصولات غرفه: 35
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۳/۲

خرید کابل های N2XY ، 0.6/1.0 KV XLPE

##خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #شرکت_کابل_صنعت #نمایندگی_رسمی #شرکت_سیم_و_کابل_مسلح_شاهین است و #ارائه_دهنده و #تهیه_کننده #محصولات و #خدمات ذیل می باشد . #کابل_ابزار_دقیق ، #کابل_فشار_دقیق ، #کابل_نسوز ، #کابل_مخابراتی ، #کابل_ژله_فیلد ، #کابل_xlpe ، #کابل_کلید_ولت و ... #کابل_مسلح_شاهین و همچنین از #محصولات و #خدمات ارائه شده در #شرکت_کابل_صنعت می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد : #فروش_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #فروشنده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #ارائه_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تامین_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #بورس_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #انواع_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #پخش_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #پخش_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #خرید_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #قیمت_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #نماینده_فروش_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #نمایندگی_فروش_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #واردات_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #وارد_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #نماینده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #نمایندگی_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #کیفیت_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #گارانتی_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تهیه_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #ضمانت_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #ضمانت_نامه_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تأمین_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تولید_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تولید_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #وارد_کننده_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #عرضه_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #توزیع_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #مدل_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #ارائه_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #تعمیر_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #نصب_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #ساخت_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #مجری_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #مرکز_پخش_#خرید_کابل_های_N2XY_0.6_1.0_KV_XLPE #سیم_ارت #کابل_ارت #سیم_و_کابل_ارت #خرید_سیم_ارت #خرید_کابل_ارت لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین #محصولات ، #خدمات و #تجهیزات #انواع #کابل_ابزار_دقیق ، #کابل_فشار_دقیق ، #کابل_ نسوز ، #کابل_مخابراتی ، #کابل_ژله_ فیلد ، #کابل_ xlpe ، #کابل _کلید_ولت با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید : ۳۳۹۷۳۳۰۲ ۰۲۱ ۳۳۹۷۳۳۱۰ ۰۲۱ ۳۳۹۹۲۵۴۰ ۰۲۱ ۳۳۹۹۲۵۴۱ ۰۲۱ دفتر مرکزی ۲۲۰۱۵۳۹۹ ۰۲۱ ۲۲۰۱۵۳۶۰ ۰۲۱ ۲۲۰۱۶۷۷۵ ۰۲۱ ۰۹۱۲۱۳۶۵۴۴۷ www.cablesanat.com

#خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE

شرکت کابل صنعت نمایندگی رسمی شرکت سیم و کابل مسلح شاهین است و ارائه دهنده و تهیه کننده محصولات و خدمات ذیل می باشد .
کابل ابزار دقیق ، کابل فشار دقیق ، کابل نسوز ، کابل مخابراتی ، کابل ژله فیلد ، کابل xlpe ، کابل کلید ولت و ...
کابل مسلح شاهین

و همچنین از محصولات و خدمات ارائه شده در شرکت کابل صنعت می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :
فروش خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
فروشنده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
ارائه کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تامین کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
بورس خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
انواع خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
پخش خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
پخش کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
خرید خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
قیمت خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
نماینده فروش خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
نمایندگی فروش خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
واردات خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
وارد کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
نماینده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
نمایندگی خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
کیفیت خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
گارانتی خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تهیه خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
ضمانت خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
ضمانت نامه خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تأمین خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تولید خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تولید کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
وارد کننده خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
عرضه خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
توزیع خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
مدل خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
ارائه خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
تعمیر خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
نصب خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
ساخت خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
مجری خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
مرکز پخش خرید کابل های N2XY 0.6 1.0 KV XLPE
سیم ارت
کابل ارت
سیم و کابل ارت
خرید سیم ارت
خرید کابل ارت

لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات و تجهیزات انواع کابل ابزار دقیق ، کابل فشار دقیق ، کابل نسوز ، کابل مخابراتی ، کابل ژله فیلد ، کابل xlpe ، کابل کلید ولت
با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید :
۳۳۹۷۳۳۰۲ ۰۲۱
۳۳۹۷۳۳۱۰ ۰۲۱
۳۳۹۹۲۵۴۰ ۰۲۱
۳۳۹۹۲۵۴۱ ۰۲۱
دفتر مرکزی ۲۲۰۱۵۳۹۹ ۰۲۱
۲۲۰۱۵۳۶۰ ۰۲۱
۲۲۰۱۶۷۷۵ ۰۲۱
۰۹۱۲۱۳۶۵۴۴۷
www.cablesanat.com

More Views


قیمت

تک فروشی: تماس بگیرید
عمده فروشی: تماس بگیرید
دریافت فایل

  مشخصات خاص محصول


  مشخصات عمومی محصول

   • نوع محصول / خدمات
   • محصول وارداتی
   • نام تجاری محصول
   • پرسنل مرتبط
   • فرشاد قاسمی زاده

  مشخصات دیگر محصول

   • حداقل تعداد سفارش
   • شرایط فروش
   • شرایط پرداخت
   • مقصد تحویل
   • حداقل زمان تحویل
   • گواهینامه ها

  مشخصات شرکت

   • نام شرکت
   • شرکت کابل صنعت - Cable Industry
   • نوع شرکت
   • شرکت
   • سال تاسیس
   • ۱۳۹۱ خورشیدی - 2012 میلادی
   • شماره ثبت
   • ۰

  مشخصات غرفه

   • کلاس غرفه
   • برنز
   • آخرین به روز رسانی
   • ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

  تلفن ها

   • تلفن:
   • ۳۳۹۷۳۳۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۷۳۳۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۹۲۵۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۳۳۹۹۲۵۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • دفتر مرکزی۲۲۰۱۵۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۲۲۰۱۵۳۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
   • تلفن:
   • ۲۲۰۱۶۷۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  فکس ها


   پست الکترونیک

    • پست الکترونیک:
    • farshad_ghasemizadeh [at] yahoo.com

   دفاتر شرکت

   سفارش محصول / خدمت   نام و نام خانوادگی  
   نام شرکت یا موسسه  
   شماره تماس  
   پست الکترونیک  
   شرح درخواست
      
   کد امنیتی  
   ارسال درخواست  
      

   دفتر نمایندگی
   شماره های تماس
   • ۳۳۹۷۳۳۰۲ ۰۲۱
   • ۳۳۹۷۳۳۱۰ ۰۲۱
   • ۳۳۹۹۲۵۴۰ ۰۲۱
   • ۳۳۹۹۲۵۴۱ ۰۲۱
   • دفتر مرکزی۲۲۰۱۵۳۹۹ ۰۲۱
   • ۲۲۰۱۵۳۶۰ ۰۲۱
   • ۲۲۰۱۶۷۷۵ ۰۲۱

   شماره های همراه
   • ۰۹۱۲۱۳۶۵۴۴۷ ۰۰۹۸


   ایمیل ها

   وب سایت ها

   دفتر مرکزی
   تهران،
   خیابان لاله زار ، کوچه باربد (ملی)، پاساژ سرای لاله زار ،طبقه اول ، پلاک 90