شماره های تماس

شرکت کابل صنعت
برنز
تعداد محصولات غرفه: 35
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۳/۲

تماس با ما

تلفن

  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۷۳۳۰۲
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۷۳۳۱۰
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۹۲۵۴۰
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۹۲۵۴۱
  • ۰۰۹۸-۲۱-دفتر مرکزی۲۲۰۱۵۳۹۹
  • ۰۰۹۸-۲۱-۲۲۰۱۵۳۶۰
  • ۰۰۹۸-۲۱-۲۲۰۱۶۷۷۵
پست الکترونیک

دفتر مرکزی

تهران،
خیابان لاله زار، کوچه باربد (ملی)، پاساژ سرای لاله زار،طبقه اول، پلاک 90


دفتر نمایندگی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۷۳۳۰۲ ۰۲۱
 • ۳۳۹۷۳۳۱۰ ۰۲۱
 • ۳۳۹۹۲۵۴۰ ۰۲۱
 • ۳۳۹۹۲۵۴۱ ۰۲۱
 • دفتر مرکزی۲۲۰۱۵۳۹۹ ۰۲۱
 • ۲۲۰۱۵۳۶۰ ۰۲۱
 • ۲۲۰۱۶۷۷۵ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۰۹۱۲۱۳۶۵۴۴۷ ۰۰۹۸


ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیابان لاله زار ، کوچه باربد (ملی)، پاساژ سرای لاله زار ،طبقه اول ، پلاک 90