تک پالایش ایران پلی تک
شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26 ، طبقه اول ، واحد2

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۳۹۷۱۹۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • آقای ارژنگمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۴۱۱۱فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۷۱۹۶۸
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
 • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۳۹۷۱۹۶۸ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26 ، طبقه اول ، واحد2