تک پالایش ایران پلی تک
شماره های تماس
تماس با ما

تلفن

    • ۰۰۹۸-۲۱- ۳۳۹۶۴۱۱۱
    • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۹۵۱۰۴


فکس

    • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۷۱۹۶۸


پست الکترونیک

دفتر مرکزی

تهران،
خیام شمالی، کوچه قورخانه، پلاک 26، طبقه اول، واحد2


دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۳۳۹۷۱۹۶۸ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26 ، طبقه اول ، واحد2