بازرگانی پترو فولاد گستر
شماره های تماس

دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۳۳۹۹۳۵۹۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۹۳۵۹۷ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۳۷۶۷۶۱۸ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۵۰۹۵۲۹۲ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۳۳۹۹۳۵۹۷ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیابان خیام شمالی ، مقابل پارک شهر ، پاساز باقریان ، طبقه اول