شماره های تماس
  تماس با ما

  تلفن

   • -۰-۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶
   • ۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۱۳۶۲
   • ۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۳۵۱۸
   • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۷۴۹۴۰


  فکس

   • -۰۲۱-۷۷۶۰۳۵۱۸


  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  تهران،
  تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455


  بازرگانی تکنو کنترل
  شماره های تماس
  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰
  • ۷۷۶۰۱۳۶۲ ۰۲۱
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۲۱
  • ۳۳۹۷۴۹۴۰ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸
  • ۹۳۰۶۴۴۲۴۲۶ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۷۷۶۰۳۵۱۸ ۰۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  تهران , خیابان انقلاب , پیچ شمیران , خیابان بهار جنوبی,برج تجاری اداری بهار,طبقه سوم تجاری واحد 455